Hareket özgürlüktür…

Mobil teknolojilerin bireyi özgürleştirdiğine inanıyoruz !
2G,3G,4G ve gelecekte 5G…Mobil veri alt yapı hizmetlerinin baş döndüren hızını takip etmek mümkün mü?

Teknolojiyi geliştiren birçok lider kurum, geleceğin, mobil yatırımlar ve internetle entegre olmuş araçlar anlamına gelen ”internet of things” kavramı üzerinde gelişmeye devam edeceğini ön görüyor.

Mobil fırsatları analiz ederek piyasa şartlarına uygun karlı proje fikirlerinin hayata geçmesi için gerekli alt yapıların hazırlanmasında bizimle çalışabilirsiniz.

exprojects “alışkanlık yaratan” – (habbit forming) mobil uygulamalar üretmenize yardımcı olur.

  • Mobil projeler için içerik/fikir geliştirme/zenginleştirme
  • Mobil eko-sisteminde iş planı, gelir modelleri
  • Mevcut hizmetlerin mobil varyasyonlarının yapılması
  • Mobil proje çerçevesi ve iş modelinin çıkartılması
  • Gelecek için trend analizi
  • Yatırımcı ilişkileri
  • Yazılım geliştirme